Czwartek, 05 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel 84 651 90 04
fax 84 651 90 15
www.mircze.pl
gmina@mircze.pl
Newsletter

Mircze: Ochrona bioróżnorodności "Pod skrzydłami NATURY 2000..."

2014-12-18 06:33:17

Leśnicy, naukowcy, samorządowcy i pracownicy placówek oświatowych spotkają się w piątek 19 grudnia w Mirczu, by dyskutować o walorach przyrodniczo-leśnych i ochronie bioróżnorodności.

Konferencja jest częścią projektu, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym odbudowa części zamczyska w Kryłowie.

Oprócz władz samorządowych udział w dyskusji, która rozpocznie się o 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, zapowiedzieli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Nadleśnictwa Mircze.

O swoich działaniach ekologicznych będą także mówić dyrektorzy szkół z Mircza i Kryłowa, a całość uzupełni część artystyczna w wykonaniu uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu na temat lokalnych sposobów ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Będzie to pierwsza z trzech konferencji, które odbędą się w ramach projektu "Pod skrzydłami Natury 2000 - działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny".

Obejmuje on m.in. zaprojektowanie i wykonanie punktu widokowego w zespole zamkowym w Kryłowie, a także trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Na szlakach w Kryłowie, Kryłowie-Kolonii i Prehoryłem, znajdą się: kirkut, cmentarz rzymsko-katolicki, Sanktuarium Św. Mikołaja, dawny klasztor i nieistniejąca dzielnica żydowska, a także stanowiska bociana czarnego, żółwia błotnego, orlika krzykliwego, kuropatwy, przepiórki, sarny i dzika.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.