Wtorek, 02 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel 84 651 90 04
fax 84 651 90 15
www.mircze.pl
gmina@mircze.pl
Newsletter

Mircze: NATURA 2000 - początek badań archeologicznych

2014-09-24 10:34:11

Najpierw badania archeologiczno-konserwatorskie, potem odbudowa fragmentu średniowiecznego zamku i inne działania. Tak w skrócie wygląda harmonogram realizacji projektu, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym odbudowa części zamczyska w Kryłowie w gminie Mircze.

We wtorek 23 września przedstawiciele inwestora, wykonawcy i eksperci spotkali się w miejscu planowanych inwestycji, by ustalić zakres i plan poszczególnych działań.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mircze Lech Szopiński, archeolog Marcin Piotrowski, Grażyna Żurawicka, kierownik zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a także jej pracownicy Maria Fornal, Wiesław Koman i Lech Kuśnierz oraz reprezentujący firmę projektową Szymon Urbańczyk i wykonawca Stanisław Gęborys.

Projekt, który jest współfinansowany z funduszy norweskich, obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie punktu widokowego w zespole zamkowym w Kryłowie-Kolonii wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych: "Kraina suma" o długości 5 kilometrów, dwukrotnie dłuższej trasy o nazwie "Pohrebiska" i prawie 3-kilometrowej ścieżki "Zapomniane sanktuarium". Na szlakach w Kryłowie, Kryłowie-Kolonii i Prehoryłem, znajdą się: kirkut, cmentarz rzymsko-katolicki, Sanktuarium Św. Mikołaja, dawny klasztor i nieistniejąca dzielnica żydowska, a także stanowiska bociana czarnego, żółwia błotnego, orlika krzykliwego, kuropatwy, przepiórki, sarny i dzika.

Wszystko ma być gotowe do końca sierpnia przyszłego roku.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.