Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel 84 651 90 04
fax 84 651 90 15
www.mircze.pl
gmina@mircze.pl
Newsletter

Mircze: Dobrosąsiedztwo w cieniu rocznicy

2013-07-16 10:56:49

Po ostatnich wydarzeniach na Ukrainie, związanych z obchodami 70 rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu wójt Gminy Mircze Lech Szopiński postanowił, że tegoroczne Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów-Krecziw nie odbędą się w tradycyjnej formule.

Zamiast cyklu dwudniowych imprez po obydwu stronach granicy, odbędzie się jedynie jeden koncert w Kryłowie. Na Bugu nie powstanie też most pontonowy, który w czasie obchodów łączył Polaków i Ukraińców.

W oświadczeniu przekazanym za pośrednictwem Informacyjnej Agencji Samorządowej, Lech Szopiński tłumaczy, że podczas wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Łucku, została pogwałcona święta zasada gościnności, a dzień później Wołyńska Obwodowa Rada zamiast potępić mordy, potępiła uchwałę polskiego parlamentu. Jego zdaniem te wydarzenia nie powinny pozostać bez echa:


Pobierz

Wójt Szopiński przypomina, że od pięciu lat wspólnie z partnerami z Iwanicz, Nowowołyńska i Łucka, Gmina Mircze razem z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza, organizują Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów-Krecziw. Ich symbolem jest most pontonowy, łączący oba brzegi granicznego Bugu, pozwalający uczestnikom tych wydarzeń swobodnie przekraczać granicę. Wspólna modlitwa, zabawa i koncerty to wszystko miało i ma na celu budowę dobrosąsiedzkich stosunków, wzajemne pojednanie, poznanie i zrozumienie nawet tych najbardziej bolesnych dla obydwu narodów spraw. Ta impreza oraz wiele innych, wyzwoliły po obydwu stronach granicy wielką aktywność mieszkańców nadbużańskich wiosek i miast. Pojawiły się wspólne projekty i nadzieja na szybki rozwój, ale w tym roku, zdaniem Lecha Szopińskiego, to co wydarzyło się w związku z obchodami rocznicy rzezi wołyńskiej nie sprzyja świętowaniu:


Pobierz

Wójt Lech Szopiński podkreślił, że jest to jego osobista i suwerenna decyzja.


(fot. arch. UG Mircze)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.