Czwartek, 19 Września 2019

Informacje

Urząd Gminy w Wojcieszkowie

tel 25 755 41 01
fax 25 755 41 01
www.wojcieszkow.pl
urzad_gminy@wojcieszkow.pl
Newsletter

Wojcieszków: Będą dotacje dla szkół

2019-06-08 13:39:35

Uczniowie i nauczyciele z gminy Wojcieszków będą mogli korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a stołówki szkolne zostaną zmodernizowane i lepiej wyposażone. Większość pieniędzy na ten cel gmina otrzyma z budżetu państwa, a z własnego budżetu pokryje zaledwie około 20 procent kosztów.

Ze środków programu "Posiłek w szkole i w domu" Gmina Wojcieszków pozyskała ponad 145 tysięcy, które wykorzysta na modernizację i doposażenie stołówek szkolnych w Wojcieszkowie i Wólce Domaszewskiej. Pierwsza z tych placówek otrzyma prawie 70 tysięcy złotych, natomiast - druga ponad 76 tysięcy. Wkład własny w tym przypadku wyniesie odpowiednio - ponad 17 i około 19 tysięcy złotych.


(fot. gov.pl/edukacja)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.