Niedziela, 31 Maja 2020

Informacje

Urząd Gminy w Wojcieszkowie

tel 25 755 41 01
fax 25 755 41 01
www.wojcieszkow.pl
urzad_gminy@wojcieszkow.pl
Newsletter

Wojcieszków: Ostatnie zgłoszenia chętnych na gaz

2019-05-09 06:37:36

Mieszkańcy gminy Wojcieszków w powiecie łukowskim mają szanse na podłączenie do sieci, która dostarczałaby gaz ziemny nie tylko do używania w kuchni, ale także podgrzewania wody czy ogrzewania domów.

Taką sieć chce wybudować Polska Spółka Gazownictwa, ale realizacja tego pomysłu w dużej mierze zależy od samych zainteresowanych, czyli od właścicieli posesji. Zgłoszenia chętnych są przyjmowane do piątku 10 maja.

Nie chodzi o tradycyjną sieć gazową, ale o tak zwaną stację wyspową LNG, która miałaby stanąć w Wojcieszkowie, a surowiec miałby być do nie dostarczany cysternami. To z tego miejsca byłaby budowana sieć dystrybucyjna, do której mogliby się podłączyć mieszkańcy.

Zainteresowane tą propozycja są władze samorządowe, które widzą w nowej sieci budynki użyteczności publicznej. - Moglibyśmy podłączyć urząd, bibliotekę, ośrodek zdrowia, remizę strażacką i szkołę. Oprócz samorządu chęć udziału w tym przedsięwzięciu deklaruje kilku miejscowych przedsiębiorców. Ostatecznych decyzji nie ma, ale dużo zależy od naszych mieszkańców. Im więcej będzie chętnych na podłączenie do sieci, tym większe szanse na to, że PSG zdecyduje się na realizację tego projektu - wyjaśnia wójt gminy Wojcieszków Agnieszka Cieślak.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.