Piątek, 22 Marca 2019

Informacje

Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08 - 112 Wiśniew
tel 25 641 73 13
fax 25 740 55 62
www.wisniew.pl
ug@wisniew.pl
Newsletter

Wiśniew: OSP z nowym sprzętem

2016-12-11 10:32:33

Strażacy ochotnicy w trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Wiśniew są lepiej przygotowani do ratowania ludzi i mienia. Dostali nowy sprzęt.

Doposażenie jednostek w Starych Okninach, Łupinach i Wiśniewie było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środkom z budżetu gminy.

Druhowie ze Starych Oknin otrzymali m.in.: węże, pilarki do betonu, metalu i drewna oraz prądownice, ich koledzy z Łupin również dostali prądownicę i węże, a ponadto pilarkę do drewna i nowe ubrania ochronne. Podobne zakupiono dla strażaków z Wiśniewa i dodatkowo zostali oni wyposażeni w 2 aparaty powietrzne.

Cały sprzęt kosztował prawie 35 tysięcy złotych, które w połowie pochodziły z WFOŚiGW oraz budżetu samorządu.

W gminie Wiśniew jest zarejestrowanych 10 jednostek OSP, z których dwie - w Radomyśli i Wiśniewie, działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.


(fot. arch. UG Wiśniew)

© 2009-2019 ias24.eu.