Piątek, 30 Października 2020

Informacje

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ul.Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel 82 566-32-77
fax 82 566-47-28
www.rejowiec.pl
info@rejowiec.pl
Newsletter

Rejowiec Fabryczny: Unijne dotacje z LGD

2020-02-21 09:16:08

Lokalna Grupa Działania "Promenada S12", do której należy m.in. Miasto Rejowiec Fabryczny, rozpoczyna w piątek 21 lutego nabór wniosków o przyznanie dotacji z Unii Europejskiej. Do rozdysponowania jest łącznie ponad 860 tysięcy złotych.

Największą sumę, bo prawie 535 tysięcy złotych, LGD ma na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Kolejne ponad 120 tysięcy można pozyskać na rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej, natomiast pozostałe około 210 tysięcy złotych to pieniądze na zabezpieczenie, doposażenie lub odtworzenie obiektów cennych kulturowo.

Wysokość dotacji na rozwój przedsiębiorstw może wynieść od 50 do 200 tysięcy złotych, ale nie może przekroczyć 70 procent kosztów kalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania na infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną to 50 tysięcy złotych. Jednostkom samorządu terytorialnego i innym wnioskodawcom z sektora publicznego oraz przedsiębiorcom przysługuje dotacja w wysokości do ponad 63 procent kosztów kwalifikowalnych, a pozostali mogą liczyć na zwrot nawet 100 procent. Podobne zasady obowiązują w naborze wniosków o dotacje na obiekty cenne kulturowo.

Pełne regulaminy wszystkich konkursów oraz niezbędne formularze i inne dokumenty są dostępne na stronie: www.promenadas12.pl, a termin przyjmowania wniosków upływa 13 marca.


(fot.sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.