Niedziela, 31 Maja 2020

Informacje

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ul.Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel 82 566-32-77
fax 82 566-47-28
www.rejowiec.pl
info@rejowiec.pl
Newsletter

Rejowiec Fabryczny: Samorządowy Oskar dla Roberta Szweda

2019-10-07 14:40:05

Przewodniczący rady Miasta Rejowiec Fabryczny Robert Szwed został laureatem ogólnopolskiej nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej "Samorządowym Oskarem". Uroczysta gala, podczas której były wręczane nagrody, odbyła się w niedzielę 6 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Przyznając wyróżnienie kapituła nagrody doceniła Roberta Szweda za działalność samorządową na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Była to 22. edycja nagrody im. Grzegorza Palki, a doceniony w tym roku Robert Szwed od 22. lat jest przewodniczącym rady miasta.

Nagroda została ustanowiona przez Ligę Krajową w maju 1997 roku. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, działa na rzecz samorządności i propagowania dobrych praktyk samorządowych. Jej nagroda honoruje jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego, demokratycznie wybranego prezydenta Łodzi. Samorządowe Oskary przyznaje kapituła, która co roku rozpatruje wnioski zgłaszane przez parlamentarzystów oddziały Ligi Krajowej, a także organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.