Piątek, 17 Sierpnia 2018

Newsletter

Kłoczew: Są pieniądze na aktywizację

2009-11-24 14:00:13

Kilkudziesięciu liderów lokalnych z gminy Kłoczew będzie za unijne pieniądze uczyć się aktywizacji mieszkańców. Samorząd właśnie otrzymał na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności. 40 uczestników będzie się tego uczyć najpierw teoretycznie na szkoleniach, potem odwiedzą 5 miejscowości w województwie mazowieckim, które mają doświadczenia w realizacji tego typu pomysłów. Chodzi o aktywizację mieszkańców, działalność stowarzyszeń i świetlic, spółdzielni socjalnych, zespołów śpiewaczych i pracowni twórców ludowych.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w wakacje, a pierwsze zajęcia są planowane na jesień przyszłego roku.

© 2009-2018 ias24.eu.