Sobota, 21 Kwietnia 2018
Informacje

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ul.Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel 82 566-32-77
fax 82 566-47-28
www.rejowiec.pl
info@rejowiec.pl
Newsletter

Rejowiec Fabryczny: Samorządowcy apelują do rządu w/s kopalni

2017-05-19 11:24:49

Samorządowcy pięciu gmin i Powiatu Chełmskiego apelują do rządu o przyspieszenie decyzji umożliwiających budowę kopalni im. Jana Karskiego. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do premier Beaty Szydło oraz ministrów energii - Krzysztofa Tchórzewskiego i środowiska - Jana Szyszki.

Przedstawiciele Górniczego Obszaru Funkcjonalnego, czyli miast Siedliszcze, Rejowiec i Rejowiec Fabryczny, gmin Wierzbica i Rejowiec Fabryczny oraz Powiatu Chełmskiego zwracają uwagę, że propozycja australijskiego inwestora, jest ogromną szansą dla całej Lubelszczyzny, w tym podregionu chełmsko-zamojskiego, gdzie jest około 16-procentowe bezrobocie, które od lat nie zmienia się. Ich zdaniem potencjał Lubelskiego Zagłębia Węglowego zawarty na 4 tysiącach metrów kwadratowych pokładów węgla kamiennego jest niewykorzystaną szansą na rozwój gospodarczy i poprawę życia mieszkańców. - Dzięki inwestycji prowadzonej przez australijską spółkę Prairie Mining, zatrudnienie w samym zakładzie górniczym znajdzie 2 tysiące pracowników, a w sektorze okołogórniczym, w tym w branży transportowej czy budowlanej, dodatkowe nawet 8 tysięcy. Impuls rozwojowy, jaki niesie za sobą budowa nowego zakładu górniczego przyczyni się do aktywizacji zawodowej lokalnej społeczności i będzie zachętą dla wykwalifikowanych kadr miejscowych uczelni, a dla młodych ludzi powodem pozostania na Lubelszczyźnie - przekonują autorzy apelu. Jednocześnie przypominają, że kopalnia będzie zlokalizowana w miejscowości Kulik w gminie Siedliszcze, a zakład przeróbki i wzbogacania węgla - w Rejowcu Fabrycznym, na terenach przemysłowych cementowni, obejmujących grunty na granicy miasta i gminy.

© 2009-2018 ias24.eu.