Sobota, 19 Stycznia 2019

Informacje

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ul.Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel 82 566-32-77
fax 82 566-47-28
www.rejowiec.pl
info@rejowiec.pl
Newsletter

Rejowiec Fabryczny: Będą dotacje na "zielone instalacje"

2018-05-15 06:54:28

Mieszkańcy miasta Rejowiec Fabryczny mogą liczyć na pomoc samorządu w zebraniu pieniędzy na wkład własny w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Większość środków będzie pochodzić z funduszy unijnych, a o dodatkowe pieniądze można się starać jeszcze tylko przez dwa tygodnie.

Standardowo właściciele budynków, na których mają być montowane solary, muszą zadbać o wkład własny sami, ale w przypadku Rejowca Fabrycznego miasto postanowiło wesprzeć mieszkańców środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Możliwość pomocy w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska jest zapisana w uchwale rady miasta, a troska o jakość powietrza w mieście to jeden z najważniejszych celów przyjętego przez radę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

O pomoc w zgromadzeniu środków na wkład własny apelowali m.in. uczestnicy spotkania, które odbyło się pod kwietnia w sprawie nowych warunków finansowania "zielonych instalacji", w tym obowiązku naliczania podatku VAT od kwoty dotacji przypadającej na każdą instalację indywidualną. By zmniejszyć obciążenie mieszkańców dodatkowymi kosztami samorząd miasta postanowił, że przekaże na ten cel część wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

© 2009-2019 ias24.eu.