Poniedzialek, 23 Kwietnia 2018
Informacje

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
ul.Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel 82 566-32-77
fax 82 566-47-28
www.rejowiec.pl
info@rejowiec.pl
Newsletter

Rejowiec Fabryczny: Autorskie pomysły na rewitalizację

2017-03-15 11:18:41

Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego mogą współdecydować o tym jak skutecznie prowadzić procesy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Autorskie pomysły na ożywienie przestrzeni publicznej, które mogłyby przynieść korzyści zarówno miastu, jak i jego mieszkańcom, można zgłaszać jeszcze przez kilka dni.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań społecznych czy gospodarczych, jak i infrastrukturalnych. Ważne, by wszystkie sfery - społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa i techniczna były ze sobą powiązane, działania społeczne były potraktowane priorytetowo, a projekty infrastrukturalne miały uzasadnienie społeczne.

Jedna tak zwana karta projektu może dotyczyć tylko jednego przedsięwzięcia, ale można złożyć więcej niż jedną kartę, czyli kilka pomysłów.

Propozycje można składać w wersji papierowej lub elektronicznej, a niezbędne formularze można pobrać ze strony: www.rejowiec.pl. Wypełnione karty należy przekazać do sekretariatu urzędu miasta albo przesłać pocztą elektroniczną na: burmistrz@rejowiec.pl lub annas@rejowiec.pl. Termin przyjmowania dokumentów upływa w poniedziałek 20 marca.


(fot. arch. UM Rejowiec Fabryczny)

© 2009-2018 ias24.eu.