Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski: Urząd w internecie

2011-09-24 07:23:38



Mieszkańcy powiatu lubelskiego mogą załatwiać sprawy urzędowe w Starostwie Powiatowym oraz w urzędach gmin przez internet.

Dzięki realizacji projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie lubelskim” w sieci są dostępne elektroniczne formularze i usługi, które umożliwiają, bezpieczną i terminową obsługę klientów. Wystarczy, korzystając z komputera, wypełnić udostępnione na stronie www.powiatlublin.eurzad.eu formularze, złożyć podpis elektroniczny i odesłać go do urzędu. Sprawy załatwiane drogą elektroniczną będą traktowane priorytetowo, a ich przebieg można śledzić na bieżąco w internecie.

Powiat uruchomił również usługi e– kierowca oraz e-pojazd, za pomocą których można wymienić prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Wystarczy tylko wypełnić formularz, tak jak wersji papierowej, zeskanować wszystkie potrzebne dodatkowo dokumenty, łącznie ze zdjęciem i przesłać do urzędu drogą elektroniczną przez system e-kierowca lub e-pojazd.

Sprawy urzędowe można załatwiać w dwojaki sposób. Pierwszy polega na pobraniu ze strony internetowej gotowych wzorów dokumentów, wypełnieniu ich i złożeniu osobiście w urzędzie lub przesłaniu drogą elektroniczną. Drugi to oszczędność czasu i możliwość śledzenia toku sprawy. Umożliwia to Elektroniczna Skrzynka Podawcza. W tym wypadku trzeba wypełnić wniosek w oparciu o gotowy elektroniczny formularz, złożyć go i automatycznie wygenerować Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Taką skrzynkę posiada każdy z urzędów gminnych w powiecie lubelskim. Aby z niej korzystać można się zalogować lub używać tylko swojego adresu mailowego. Na ten adres przychodzi najpierw Urzędowe Poświadczenie Odbioru, a potem numer sprawy nadany jej w urzędzie, dzięki temu można sprawdzać na jakim jest ona etapie. Można to robić za pośrednictwem zakładki „Stan spraw” lub za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej właściwego urzędu gminy. Z chwilą zakończenia procedury na adres mailowy przychodzi informacja o możliwości odbioru dokumentów.

Istnieje też możliwość dostarczenia dokumentów do urzędu w wersji papierowej i otrzymania odpowiedzi w formie elektronicznej, ale wówczas trzeba to zaznaczyć na składanym piśmie i podać swój adres mailowy.

Wysłanie dokumentu za pośrednictwem skrzynki podawczej powiedzie się tylko wtedy, gdy zostanie on podpisany podpisem elektronicznym, który jest cyfrowym odpowiednikiem podpisu tradycyjnego. Można go uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy jest możliwy przez e-PUAP, który gwarantuje posługiwanie się takim podpisem w każdym urzędzie w Polsce, który współpracuje z platformą E – PUAP, czyli w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych, jak również w urzędach administracji publicznej. Druga możliwość to uzyskanie elektronicznego podpisu przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Posługiwanie się nim będzie ważne tylko w urzędach gmin powiatu lubelskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

By otrzymać bezpłatny certyfikat służący do podpisywania korespondencji należy wejść w zakładkę „uzyskaj elektroniczny podpis”, zarejestrować swoje dane, a później, w celu ich uwiarygodnienia i podpisania umowy, odwiedzić Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wystarczy jedna wizyta, by móc załatwiać wszelkie urzędowe sprawy drogą elektroniczną.

Projekt pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Lubelskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.



(fot.Starostwo Powiatowe w Lublinie)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.