Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski: Innowacyjny inkubator pszczeli

2018-11-22 09:24:52

Hodowlą pszczół oraz produkcją miodu zajmuje się wiele osób, ale tylko nieliczne korzystają przy tym z innowacyjnych metod. By ułatwić większej grupie pszczelarzy dostęp do nowoczesnych urządzeń i technologii oraz pomóc we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, Powiat Lubelski chce utworzyć inkubator przetwórstwa produktów pszczelich.

Będzie to jedyne takie przedsięwzięcie w województwie i prawdopodobnie jedno z nielicznych w kraju, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.

Inkubator powstanie w jednym z niewykorzystanych budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, który należy do Powiatu Lubelskiego. Unijne pieniądze zostaną wykorzystane zarówno na remont obiektu, jak i wyposażenie m.in. w nowoczesne urządzenia do produkcji miodu, etykietowania i pakowania. Będą z nich mogli korzystać, na przykład pszczelarze, którzy chcą się zajmować tak zwanym kremowaniem miodu, ale ze względu choćby na koszty specjalnych maszyn nie maja takiej możliwości. Inkubator będzie wykorzystywany także przez przetwórców, w tym koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia, zajmujące się produkcją żywności na bazie miodu. Będą się tutaj odbywać również szkolenia i pokazy, promujące pszczelarstwo oraz produkcję i przetwórstwo miodu.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.