Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski: Jedyny taki e-urząd w kraju

2011-11-12 16:36:10Mieszkańcy Powiatu Lubelskiego mogą już załatwiać wiele urzędowych spraw przez Internet, wykorzystując przy tym podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę www.powiatlublin.eurzad.eu – wypełnić odpowiedni formularz, opatrzyć go osobistym certyfikatem elektronicznym i odesłać. Taka forma kontaktu z urzędem to bezpieczne i terminowe załatwianie spraw, które będą traktowane priorytetowo.

Korzystanie z e-usług jest możliwe dzięki realizacji projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”. To wyjątkowy projekt w skali kraju. Wprawdzie e-usługi wprowadza wiele samorządów, ale Powiat Lubelski poszedł o krok dalej – platformą e-urząd połączył Starostwo Powiatowe z urzędami gmin na swoim terenie. Integracja baz danych na szczeblu powiat – gmina to pierwsza taka próba w Polsce – podkreśla koordynator projektu Anetta Cygan. Dlatego projekt, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2010 r. wymagał żmudnych, wielomiesięcznych przygotowań, które trwały już od 2007 roku.

W 2008 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Lubelskim, a gminami Bełżyce Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice Wojciechów, Wólka, Wysokie i Zakrzew. Następnie określono potrzeby informatyczne każdego z urzędów gmin i opracowano studium wykonalności projektu. W lipcu 2009 r. Powiat Lubelski złożył wniosek o jego dofinansowanie i otrzymał 7 410 934,57 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, co stanowi 85 % wartości projektu. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 30 czerwca 2010 r., a cztery miesiące później starosta lubelski Paweł Pikula oraz przedstawiciele firmy Asseco Business Solutions S.A, która wygrała przetarg, podpisali umowę na realizację projektu.

W ciągu kolejnych miesięcy urzędy zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt i sieci komputerowe przystosowane do zwiększonego przepływu danych. Zdefiniowane też zostały główne bazy danych, obsługujące poszczególne rejestry i ewidencje. Zostaną one tak zintegrowane, by urzędnicy w Lublinie, Konopnicy czy Garbowie mieli do nich wgląd i mogli je wykorzystywać nie czekając na przesłanie potrzebnych informacji z innego urzędu. Tym samym skróci się droga obiegu dokumentów, a decyzje będą zapadały szybciej.

Do uruchomienia systemu konieczny był zakup nowego sprzętu i oprogramowania. W ramach projektu zakupiono m.in. 261 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 45 drukarek i 18 urządzeń wielofunkcyjnych. Zbudowano 12 km sieci lokalnej (LAN) i 1 km zmodernizowano. Zainstalowano również oddzielną serwerownię, ponieważ oprócz bazy danych powstał portal internetowy, który pełni rolę informacyjną i komunikacyjną między mieszkańcem a urzędem. Na stronie www.powiatlublin.eurzad.eu klienci mają dostęp do elektronicznych formularzy i wielu e-usług (m. in. e– kierowca i e-pojazd, elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, zdalne sprawdzanie stanu załatwianej sprawy).

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają także szerszy dostęp do internetu. W urzędach i innych punktach użyteczności publicznej na terenie gmin zostały zainstalowane 22 hot spoty o ponadkilometrowym zasięgu oraz 20 infomatów, czyli kiosków internetowych. Można z nich korzystać w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, urzędach gmin w: Głusku, Kozubszczyźnie, Wojciechowie, Wólce, Krzczonowie-Wójtostwie i Jabłonnie, bibliotece w Kozubszczyźnie, gimnazjum w Radawczyku Drugim, zespołach szkół w Kalinówce, Wilczopolu i Wysokiem oraz w szkołach podstawowych w: Radawcu Dużym, Konopnicy, Motyczu, Zemborzycach Tereszyńskich, Stasinie, Prawiednikach i szkole podstawowej w Jastkowie, Tomaszowicach i Snopkowie.

Starosta lubelski Paweł Pikula ma nadzieję, ze oferta wprowadzona dzięki projektowi zachęci klientów do korzystania z e-usług. „Na to potrzeba czasu, ale myślę że zarówno urzędnicy jak i klienci przyzwyczają się do nowych możliwości i będą je wykorzystywać, bo komunikacja elektroniczna to korzyści dla obu stron – oszczędność czasu i pieniędzy – podkreśla starosta i zapowiada, że system będzie udoskonalany, bo z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości techniczne i promowany wśród mieszkańców.
(fot.Starostwo Powiatowe w Lublinie)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.