Środa, 02 Grudnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Nowy system śmieciowy

2020-08-21 15:37:46

Gmina Głusk przypomina mieszkańcom, że od 1 września będą obowiązywać nowe zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki i ulgi w tych opłatach. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma w tej sprawie indywidualne zawiadomienie z informacją o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej.

Nowa metoda naliczania opłat, stawki i ulgi oznaczają, że nowe deklaracje powinni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych w gminie Głusk. Na adres, wskazany w dotychczas złożonej deklaracji, każdy otrzyma pocztą najważniejsze informacje w tej sprawie i formularz nowej deklaracji. Po wypełnieniu dokument należy go złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania, nie później niż 10 października.

Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony gmina naliczy opłatę śmieciową na podstawie dostępnych danych, na przykład z ewidencji ludności, zużycia wody czy informacji ośrodka pomocy społecznej. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie będzie mógł skorzystać z ulgi za kompostowanie za okres od wprowadzenia nowej metody do wydania decyzji.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.