Niedziela, 24 Stycznia 2021

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Nowy system śmieciowy

2020-08-21 15:37:46

Gmina Głusk przypomina mieszkańcom, że od 1 września będą obowiązywać nowe zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki i ulgi w tych opłatach. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma w tej sprawie indywidualne zawiadomienie z informacją o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej.

Zgodnie z uchwałą rady gminy z 5 sierpnia opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana według liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Jeśli śmieci będą segregowane za ich odbiór i zagospodarowanie będzie trzeba płacić miesięcznie 25 złotych od osoby. Jeżeli jednak właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawka ta zostanie podwyższona do 50 złotych, także miesięcznie za osobę.

Opłata śmieciowa może być niższa w przypadku budynków jednorodzinnych, których mieszkańcy zadeklarują kompostowanie bio i zielonych odpadów w przydomowym kompostowniku. W takiej sytuacji trzeba o tym poinformować urząd gminy, składając nową deklarację i dopiero na tej podstawie nastąpi obniżenie opłaty o 7 złotych za osobę. Skorzystanie z nowej ulgi oznacza, że wszystkie bioodpady muszą być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.