Środa, 21 Marca 2018
Informacje

Urząd Miejski we Włodawie
Al.Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
tel 82 572-14-44, 82 572-15-55, 82 572-24-49
fax 82 572-24-54
www.um.wlodawa.eu
info@wlodawa.eu
Newsletter

Włodawa: Przedszkole specjalne nadal miejskie

2011-08-05 21:31:53

Samorząd miejski Włodawy będzie samodzielnie prowadzić opiekę dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. W piątek 5 sierpnia radni odrzucili propozycję przekazania tego zadania powiatowi. Chociaż w wakacje Rada Miejska nie miała w planach obrad, grupa radnych doprowadziła do nadzwyczajnej sesji, poświęconej tylko tej sprawie.

Obecnie we Włodawie funkcjonuje Miejskie Przedszkole Integracyjne, do którego uczęszczają m.in. dzieci niepełnosprawne. Grupa radnych, powołując się na postulaty rodziców, zgłosiła jednak propozycję, by gmina miejska pozbyła się zadania pod nazwą „prowadzenie przedszkola specjalnego”, na rzecz powiatu. Wówczas samorząd powiatowy miałby utworzyć tego typu placówkę przy swoim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jedną z konsekwencji takiej zmiany byłoby to, że wraz z zadaniem powiat przejąłby również pieniądze na jego realizację.

Burmistrz i miejskie władze oświatowe, z którymi autorzy uchwały nie konsultowali swojej propozycji, od kilku miesięcy rozważają utworzenie przedszkola specjalnego. W tej sprawie samorząd rozmawiał ze specjalistami, czyli osobami i instytucjami, które na co dzień zajmują się tą problematyką. Są to m.in. przedstawiciele Miejskiego Przedszkola Integracyjnego i, podlegającej powiatowi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ich opinie nie były jednoznaczne, ale potwierdzały, że taka placówka może być potrzebna dla kilku osób, w tym zaledwie dwóch z miasta. Stwierdzono jednak, że koncepcja taka może być realizowana na bazie już istniejącego przedszkola integracyjnego, w którym mógłby powstać nowy oddział z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. Takie rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone za rok, gdy w przedszkolach nie będzie już 6-latków. Miasto wykorzystałoby wówczas zarówno pomieszczenia, jak też wyspecjalizowaną i przygotowaną do realizacji tego typu zadań, kadrę.

Ostatecznie na 13 radnych obecnych na piątkowej sesji tylko czterech poparło wniosek o przekazanie placówek dla niepełnosprawnych dzieci powiatowi. Jeden z autorów pomysłu wstrzymał się od głosu, natomiast drugi i 7 innych radnych byli przeciw.

© 2009-2018 ias24.eu.