Wtorek, 20 Października 2020

Informacje

Urząd Miejski we Włodawie
Al.Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
tel 82 572-14-44, 82 572-15-55, 82 572-24-49
fax 82 572-24-54
www.um.wlodawa.eu
info@wlodawa.eu
Newsletter

Włodawa: Program Rewitalizacji Miasta

2010-10-28 17:56:03

Radni Włodawy zatwierdzili w czwartek 28 października Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta. Dzięki temu już w piątek samorząd złoży w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wniosek o dofinansowanie inwestycji wartych około 11, 5 miliona złotych. Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu, który jest niezbędny do ubiegania się o środki unijne, została przyjęta jednogłośnie.

Najważniejszym zadaniem w ramach rewitalizacji będzie wykorzystanie „Starej Kaflarni” (zdj.1) przede wszystkim do organizacji spotkań kulturalnych i wydarzeń oraz wypoczynku i rekreacji. Miasto ma już dokumentację i pieniądze na urządzenie w tym rejonie przystani kajakowej. To co zamierza wykonać w ramach rewitalizacji to przygotowanie dla niej dodatkowego zaplecza z amfiteatrem i promenadą nad rzeką Włodawką od mostu, który w ubiegłym roku wybudowali żołnierze, w kierunku mostu przy ul. Okunińskiej. U podnóża wzgórza, na którym znajduje się cerkiew, powstanie około 830 metrów ciągu rowerowo-pieszego. Teren z ławeczkami i małą architekturą zostanie też uporządkowany i oświetlony.

Oprócz tego zmodernizowana zostanie jedna z najładniejszych ulic Włodawy czyli ul. Mostowa (zdj.2), od kościoła pod wezwaniem Św. Ludwika w kierunku mostu i kaflarni. Miasto chce wybudować nową jezdnię i chodniki, wydzielić miejsca parkingowe i uporządkować zieleń. Zgodnie z ustaleniami konserwatora zabytków ulica zostanie wyłożona brukiem kamiennym.

W ramach tego samego projektu samorząd zamierza także zagospodarować park przy cerkwi (zdj.3). Obszar ten zostanie uporządkowany i na nowo urządzony. Oprócz odnowionych alejek, będą zamontowane ławki i nowe ogrodzenie, które jednocześnie będzie zabezpieczało skarpę. Prace obejmą również odwodnienie terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej. Przy okazji miasto chce też poprowadzić sieć kanalizacyjną i generalnie wyremontować sąsiednią ul. Spokojną, która ma wyglądać tak jak pozostałe, nowe ulice w centrum Włodawy.

Na realizację projektu pod nazwą „Nadbużański obszar Starej Kaflarni nowym zapleczem kulturalno-turystycznym miasta Włodawy” samorząd chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego około 8 milionów 600 tysięcy złotych czyli 75 procent kosztów inwestycji. Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie wszystkie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do końca 2013 roku.

Ponadto podczas czwartkowej sesji radni Włodawy zadecydowali o przystąpieniu miasta do projektu turystycznego Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Ludwika.

Włodawscy paulini chcą m.in. zaadaptować wieżę zegarową na punkt widokowy i kryptę do celów turystycznych, wykonać stałą ekspozycję wokół kościoła i zagospodarować teren wokół niego. Środki na ten cel zamierzają pozyskać z Unii Europejskiej i dlatego przygotowali wniosek pod nazwą „Poprawa dostępności turystycznej kościoła pw. Św.Ludwika we Włodawie, położonego na Szlaku Trzech Kultur - etap II”. W przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a potem także ewentualnej realizacji, promocji i rozliczaniu wniosku, zakonnikom będą pomagać miejscy urzędnicy.

(fot.UM Włodawa)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.