Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Newsletter

Podziel się podatkiem z "Oligusem"

2014-04-04 10:00:00

Pomóż osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Przekaż 1 procent swojego podatku na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "OLIGUS".

Pieniędzy nie trzeba wpłacać na żadne konto, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpiszemy numer KRS organizacji, a 1 procent podatku trafi automatycznie na jej konto.

Stowarzyszenie "Oligus" działa przy Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie od 2004 roku, a od 2009 jest organizacją pożytku publicznego.

Organizacja skupia ludzi aktywnych i otwartych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zajmuje się integracją osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, prowadzi działalność edukacyjną, wspomaga aktywność i rozwój osób z upośledzeniem umysłowym i udziela wsparcia ich rodzinom. Propaguje prawo równych szans i udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz wspiera twórczość osób niepełnosprawnych.

Za pieniądze, które udało się pozyskać w ramach 1 procenta w ubiegłym roku stowarzyszenie m.in. kupiło podnośnik do transportu niepełnosprawnych. - Mamy nadzieję, że za przekazany nam w tym roku 1 procent podatku uda się zakupić drugi podnośnik, ponieważ zajęcia w szkole odbywają się na dwóch piętrach budynku Domu Pomocy Społecznej - mówią przedstawiciele "Oligusa".

Oprócz środków pozyskanych od ofiarodawców, stowarzyszenie pozyskuje pieniądze także z innych źródeł, przygotowując projekty, wspierane m.in. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację im. Stefana Batorego, a także Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ofiarowane wparcie "Oligus" chce też przeznaczyć m.in. na wycieczki, organizację imprez integracyjnych i uroczystości, wkład własny do przygotowywanych projektów, zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, a także sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych oraz szkolenie członków organizacji i osób, pracujących z podopiecznymi.

Aby przekazać 1 procent podatku na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "OLIGUS" należy wpisać w zeznaniu podatkowym jego nazwę i Nr KRS: 0000213589.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.