Sobota, 30 Maja 2020

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Są pomysły na fundusz sołecki

2019-10-31 06:47:44

Sołectwa z gminy Obsza będą mieć w przyszłym roku więcej pieniędzy na realizację swoich pomysłów. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich już wybrali projekty, które chcą sfinansować z funduszu sołeckiego. Do wykorzystania będzie ponad 255 tysięcy złotych.

W tym roku jest to kwota o prawie 15 tysięcy większa, a wysokość środków dla poszczególnych sołectw zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców. Na przykład największe - Sołectwo Zamch II, gdzie jest zameldowanych ponad 800 osób, będzie mieć do dyspozycji ponad 43 tysiące złotych. Z kolei jedno z najmniejszych - Sołectwo Dorbozy z liczbą prawie 190 mieszkańców, wykorzysta ponad 16,5 tysiąca.

Pieniądze te najczęściej są wydawane na remonty dróg, na które sołectwa chcą przeznaczyć około połowy całego funduszu. Wśród popularnych projektów jest również dofinansowanie imprez i szeroko rozumianej działalności kulturalnej, w tym na przykład zakup strojów dla kół gospodyń wiejskich. Na tej liście można też umieścić zakup sprzętu dla klubów sportowych oraz doposażenie remiz i świetlic wiejskich.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.