Czwartek, 05 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Dyrektorzy szkół wybrani

2019-04-07 10:33:30

Zakończyły się konkursy na dyrektorów szkół w gminie Obsza. Dwiema spośród pięciu placówek będą kierować nowe osoby, natomiast w pozostałych przypadkach obsada tych stanowisk nie zmieni się.

Nie będzie zmian na stanowiskach dyrektorów w pozostałych trzech szkołach. W Olchowcu funkcję tę nadal będzie pełnić Małgorzata Pelowska, w Woli Obszańskiej - Maria Szkoda, a w Obszy - Anna Czuryło.

W większości konkursów komisja rozpatrywała tylko po jednej kandydaturze. Wyjątkiem jest szkoła w Babicach, gdzie zostały złożone dwie oferty, ale jedna z nich została wycofana.

Wszyscy dyrektorzy szkół w gminie Obsza będą powołani na swoje stanowiska na 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się formalnie 1 września.


(fot. arch. UG Obsza)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.