Sobota, 06 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Dyrektorzy szkół wybrani

2019-04-07 10:33:30

Zakończyły się konkursy na dyrektorów szkół w gminie Obsza. Dwiema spośród pięciu placówek będą kierować nowe osoby, natomiast w pozostałych przypadkach obsada tych stanowisk nie zmieni się.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Babicach będzie Ewa Bodys-Teterycz, która obecnie pełni taką funkcję w wygaszanym gimnazjum w Obszy. Dotychczasowa dyrektor Anna Wiatrowska odchodzi na emeryturę.

Druga zmiana dotyczy szkoły w Zamchu, gdzie stanowisko dyrektora obejmie nauczycielka Edyta Jeleń. Dotychczasowa dyrektor Grażyna Kołtało nie przystąpiła do konkursu.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.