Niedziela, 07 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul.Lipowa 3
24-150 Nałęczów
tel 81 501-45-00, 81 501-43-31, 81 501-41-32
fax 81 501-41-32, 81 501-45-00
www.naleczow.pl
um@naleczow.pl, sekretariat@naleczow.pl
Newsletter

Nałęczów: Co powinno być w programie rewitalizacji?

2019-09-16 16:58:51

Gmina Nałęczów kończy przyjmowanie propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy miasta i gminy, którzy chcą mieć swój udział w opracowaniu tego dokumentu, mogą zgłaszać swoje pomysły do środy 18 września.

Program jest potrzebny, by w przyszłości gmina mogła się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów na ożywienie gminy. W dokumencie będą zapisane działania na rzecz mieszkańców w zakresie przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W przypadku gminy Nałęczów obejmuje on: część miasta oraz sołectwa Czesławice, Kolonia-Bronice, Kolonia-Bochotnica, Drzewce, Sadurki i Strzelce.

Propozycje mieszkańców mogą dotyczyć nie tylko inwestycji i innych działań infrastrukturalnych, ale również projektów miękkich, na przykład szkoleń, kursów czy warsztatów.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.