Wtorek, 02 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Apel w/s znakowania posesji

2019-10-14 06:31:57

Władze gminy Krzywda apelują do mieszkańców o to, by zadbali o odpowiednie oznakowanie posesji. O zwrócenie uwagi na ten problem wystąpili do samorządu funkcjonariusze Komisariatu policji w Adamowie, którzy zapowiadają kontrole posesji.

Zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu i utrzymywać w należytym stanie tabliczki z numerem danej nieruchomości. Tymczasem zdarza się, że posesje i budynki nie mają żadnych tablic, ani innych oznakowań, umożliwiających identyfikację właściwego adresu, za co grozi grzywna lub nagana.

Niezastosowanie się do tego wymogu jest nie tylko łamaniem przepisów, ale także utrudnieniem w pracy służb ratowniczych, które potrzebują dokładnych danych adresowych, by móc jak najszybciej dotrzeć z pomocą.

Dlatego władze gminy proszą właścicieli nieruchomości, by umieszczali numery adresowe w widocznych miejscach na budynkach mieszkalnych lub bramach wjazdowych na posesje.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.