Piątek, 05 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Kolejne wędrówki śladami historii

2019-02-24 14:46:36

Uczniowie z gminy Komarów-Osada kontynuują swoją wędrówkę śladami historii. Po młodzieży ze szkół w Antoniówce, Komarowie-Osadzie i Śniatyczach na terenową lekcję w ramach projektu "W poszukiwaniu siebie" wybrali się ich rówieśnicy z Zubowic.

Zajęcia dydaktyczne pod hasłem "Świadkowie czasu" odbywają się w ramach projektu, który Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie realizuje za pieniądze z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ich uczestnicy odwiedzają pomniki, cmentarze i inne miejsca lokalnej pamięci.

Uczniowie z Zubowic rozpoczęli swoją eskapadę od położonego przy szkole terenu dawnego niemieckiego stalagu, czyli obozu dla jeńców radzieckich z 1942 roku. Przy pomniku poległych żołnierzy prowadzący zajęcia Robert Kowalski opowiadał m.in. w jakich warunkach byli przetrzymywani jeńcy i przypominał relacje mieszkańców wsi na ten temat.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.