Sobota, 30 Maja 2020

Newsletter

Kłoczew: Walne zgromadzenie grupy rybackiej

2009-12-08 06:21:00

W Lubartowie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Lokalnej Grupy Rybackiej. W składzie, powstającego stowarzyszenia będzie m.in. gmina Kłoczew. Organizacja jeszcze nie została zarejestrowana, ale odpowiednie dokumenty już zostały złożone. Teraz zgromadzenie musi wybrać swoje władze i to będzie głównym tematem wtorkowego spotkania.

Lokalne grupy rybackie są organizowane po to, by móc korzystać z unijnych środków na rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa. Jedna z takich grup powstaje z inicjatywy starosty lubartowskiego a liderem projektu ma być Powiat Lubartowski.

Gmina Kłoczew jest ważnym elementem grupy, bo po byłym państwowym gospodarstwie rybackim posiada około 200 hektarów stawów. Są też prywatne zbiorniki, które zajmują około 6 hektarów. Dzięki temu gmina spełnia jeden z warunków udziału w programie, który zakłada, że na 10 tysięcy mieszkańców co najmniej 5 osób żyje z rybołówstwa.

Wójt Kłoczewa Adam Kasprzak przyznaje, że samorząd chce się starać o unijne fundusze, ale jeszcze nie określa na co konkretnie zamierza pozyskiwać pieniądze. Przypomina, że takich grup działania powstaje w Polsce wiele a tylko niektóre otrzymają dofinansowanie. Decyzje w tej sprawie będą należały do Ministerstwa Rolnictwa.

Walne Zgromadzenie grupy rybackiej w Lubartowie rozpocznie się o 10.00.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.