Piątek, 28 Lutego 2020

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Sołtysi i rady sołeckie nowej kadencji

2019-03-23 15:45:26

Rozpoczyna się nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich w gminie Gościeradów. Spośród 19 sołectw i 2 osiedli w 9 przypadkach funkcje sołtysów lub przewodniczących zarządów osiedli będą pełnić nowe osoby.

Zmiany dotyczą sołectw: Łany, Mniszek, Salomin, Szczecyn, Aleksandrów, Marynopole, Gościeradów Ukazowy i Gościeradów Folwark oraz Osiedla POM w Gościeradowie. Funkcje sołtysów objęli: Ryszard Drop - w Łanach, Agnieszka Czarnecka - w Mniszku, Beata Blat - w Salominie, Grzegorz Wojciechowski - w Szczecynie, Dorota Kołodziej - w Aleksandrowie, Wiesław Ufniarz - w Marynopolu, Anna Barszcz - w Gościeradowie Ukazowym i Anna Gaj w Gościeradowie Folwarku, zaś przewodniczącym Zarządu Osiedla POM została Dorota Gołąb.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.