Piątek, 25 Września 2020

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Kontrole umów na odbiór śmieci

2020-03-23 10:01:24

Gmina Gościeradów rozpoczyna kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców. To działanie zgodne z regulacjami ustawowymi i przepisami lokalnymi, które ma być jednym ze sposobów na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami.

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzący działalność gospodarczą, mają obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów z uprawnioną do wykonywania takich usług firmą. Poza tym mieszanie odpadów z gospodarstwa domowego z tymi, które powstają w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jest niedopuszczalne.

Za brak aktualnej umowy może grozić wszczęcie postępowania administracyjnego nakazującego wykonanie tego obowiązku albo karą grzywny.

W ramach kontroli właściciele wspomnianych nieruchomości mają obowiązek przedstawienia nie tylko kopii aktualnej umowy, ale również dowodów opłat za odbiór śmieci.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.