Niedziela, 12 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Przypomnienie o nowych opłatach śmieciowych

2020-04-27 12:53:13

Mieszkańcy gminy Łuków powinni pamiętać, że od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą rady gminy opłata za śmieci posegregowane w gospodarstwach domowych do 4 osób wynosi 14 złotych, a w bardziej licznych - po 10 złotych za każdą kolejną osobę.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mogą oddawać odpadów niesegregowanych. Opłata za niedopełnienie obowiązku segregacji wynosi czterokrotność podstawowej stawki, czyli 56 złotych za osobę w gospodarstwach, liczących do 4 osób, a bardziej licznych 40 złotych za każdą kolejną osobę.

Przyczyn podwyżki jest kilka. To rosnące opłaty za składowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Adamkach i ilości śmieci odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz koszty administracyjne obsługi systemu i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.