Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Rewitalizacji ciąg dalszy

2020-11-18 10:18:07

Gmina Głusk podpisała umowy na realizację kolejnych dwóch inwestycji, zapisanych w programie rewitalizacji. To zagospodarowanie otoczenia stawów w Dominowie i przebudowa drogi z oświetleniem w Wilczopolu-Kolonii, które będą współfinansowane z pieniędzy unijnych.

Stawy, które są pozostałością po zespole dworsko-parkowym w Dominowie, są obecnie użytkowane jako hodowlane, ale w przyszłości otoczenie akwenów będzie wykorzystywane na cele turystyczno-wypoczynkowe. Trzeba m.in.: uporządkować zieleń, czyli wykarczować krzaki i wykonać nowe nasadzenie drzew i krzewów, wybudować ciągi piesze i pieszo-rowerowe, postawić altanę i toaletę publiczną z przyłączami, a także wykonać dwie kładki na groblach stawów i pomost nad lustrem wody. W otoczeniu stawów w Dominowie będzie również boisko do piłki plażowej, pole do mini golfa, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Wokół zbiorników zostaną zamontowane parasole i żagle przeciwsłoneczne, stoliki, ławki i stojaki na rowery. Ponadto cały teren będzie oświetlony i monitorowany.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.