Sobota, 11 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Podatkowa sesja rady gminy

2019-11-20 10:51:42

Rada Gminy Głusk uchwaliła we wtorek 19 listopada podatki lokalne na 2020 rok. Część stawek będzie nieco wyższa od tegorocznych, a inne pozostaną na niezmienionym poziomie.

Radni obniżyli cenę kwintala żyta, potrzebną do uchwalenia podatku rolnego, ze stawki 58 złotych 46 groszy ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny, do 43 złotych. To oznacza, że w przyszłym roku podatek rolny będzie wynosić 107 złotych 50 groszy za hektar przeliczeniowy, czyli o 7 złotych 50 groszy więcej niż obecnie. To pierwsza taka podwyżka od 2013 roku.

Większość stawek podatku od nieruchomości będzie wyższa o kilka groszy. Wyjątkiem jest podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który zamiast dotychczasowych 19 złotych będzie wynosić 20 złotych za metr kwadratowy. Podatek od budynków mieszkalnym wzrośnie z 73 do 77 groszy, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - z 85 do 89 groszy, a od pozostałych gruntów - z 45 do 49 groszy za metr kwadratowy. Stawki podatków od środków transportowych nie zmienią. Kolejny rok gmina nie będzie również pobierać tak zwanego placowego za handel na targowisku w Dominowie.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.