Niedziela, 12 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Wykonawca drogi we wsi Dzierzkowice-Góry wybrany

2020-06-21 08:14:28

Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzkowice-Góry będzie tańsza niż zakładano, Gmina Dzierzkowice wybrała najkorzystniejszą ofertę, złożoną w przetargu na wykonanie robót. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków budżetu państwa.

Komisja przetargowa rozpatrywała siedem propozycji. Wybrała ofertę, opiewającą na nieco ponad 230 tysięcy złotych, co oznacza, że przebudowa drogi będzie kosztować o prawie połowę mniej niż pierwotnie zakładano. Wartość kosztorysowa była bowiem szacowana na 400 tysięcy złotych.

Gmina Dzierzkowice pokryje tylko część kosztów, ponieważ większość pieniędzy na ten cel pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.