Piątek, 10 Lipca 2020

Newsletter

IAS przekracza granice!

2015-09-25 22:04:37

Serwis Informacyjnej Agencji Samorządowej znalazł uznanie prasy zagranicznej.

Nasza depesza z czwartku 24 września na temat tytułu Honorowego Obywatela Zwierzyńca dla Wojciecha Białasiewicza została wykorzystana na łamach Dziennika Związkowego w Chicago:

TUTAJ

To najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna w USA. Dziennik Związkowy powstał w styczniu 1908 roku jako organ Związku Narodowego Polskiego i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie, będąc tym samym najstarszą polskojęzyczną gazetą na świecie wydawaną bez przerwy. Od roku 2009 jest jedyną codzienną polskojęzyczną gazetą w Chicago.

Wojciech Białasiewicz przez wiele lat pracował w prasie polonijnej. W październiku 1989 roku został redaktorem naczelnym Dziennika Związkowego. Funkcję tę pełnił do października 2009 roku.

Strona Dziennika Związkowego wydanie 25 - 27 września 2015:(fot. dziennikzwiazkowy.com)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.