Poniedzialek, 06 Lipca 2020

Newsletter

IAS na Gali Samorządowych Oskarów

2013-10-13 17:42:59

Włodzimierz Sierociuk, pomysłodawca Informacyjnej Agencji Samorządowej, został wyróżniony w prestiżowym konkursie Ligi Krajowej, która przyznaje Nagrody im. Grzegorza Palki nazywane Samorządowymi Oskarami.

Uroczysta gala, podczas której są wręczane wyróżnienia za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego, odbyła się w niedzielę 13 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Samorządowe Oskary przyznaje kapituła, która co roku rozpatruje wnioski zgłaszane przez parlamentarzystów oddziały Ligi Krajowej, a także organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.

Kandydaturę Włodzimierza Sierociuka w imieniu Unii Miasteczek Polskich zgłosił burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys.

- Kapituła nagrody doceniła rolę IAS na poziomie lokalnym, wspomagającą rozwój samorządności - mówi jej przewodniczący, jednocześnie przewodniczacy Ligi Krajowej Tadeusz Wrona:


Pobierz

Nagroda im. Grzegorza Palki została ustanowiona przez Ligę Krajową w maju 1997 roku. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, działa na rzecz samorządności i propagowania dobrych praktyk samorządowych. Jej nagroda honoruje jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego, demokratycznie wybranego prezydenta Łodzi.

Włodzimierz Sierociuk jest założycielem i wydawcą IAS, czyli wspólnej inicjatywy gmin i powiatów, które chcą skutecznie informować o tym co naprawdę dzieje się w lokalnych społecznościach. Przez pierwsze 2 lata agencja współpracowała tylko z samorządami z Lubelszczyzny, ale w marcu 2011 roku rozszerzyła swoją działalność także na inne województwa. IAS pomaga w tworzeniu pozytywnego wizerunku samorządów i jednostek samorządowych poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach, problemach i innych sprawach, dotyczących mieszkańców nawet niewielkich społeczności. Na bieżąco aktualizowany serwis jest udostępniany samorządom oraz udostępniany bezpłatnie mediom na wspólnym portalu: www.ias24.eu.


(fot. IAS)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.