Wtorek, 20 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy w Wojciechowie
Wojciechów 5
24-204 Wojciechów
tel 81 517-72-41
fax 81 517-76-65
www.wojciechow.pl
info@wojciechow.pl
Newsletter

Wojciechów: Konkurs sportowych zadań publicznych

2021-03-28 08:26:51

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wojciechów, mogą się starać o samorządowe pieniądze na realizację sportowych zadań publicznych. Samorząd ma do rozdysponowania na ten cel 20 tysięcy złotych.

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gmina przeznaczyła 17 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę mogą otrzymać organizacje, które chcą się zająć wspieraniem działań sportowych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych.

Propozycje wykorzystania tych pieniędzy można składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów do 31 marca. Oceniająca wnioski komisja będzie brać pod uwagę m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.wojciechow.pl, a szczegółowe informacje uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 517 73 53 wewnętrzny 30.


(fot. arch. UG Wojciechów)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.