Czwartek, 19 Września 2019

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Wojewódzki konkurs palm i pisanek

2019-03-29 15:46:12

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zachęca mieszkańców do udziału w pierwszym Wojewódzkim Konkursie Wielkanocnym. Autorzy konkursowych propozycje najpierw muszą je poddać ocenie jury gminnego, ponieważ każda gmina z województwa lubelskiego może zgłosić do finału tylko trzy prace - jedną palmę i dwie pisanki, jedną wykonaną techniką tradycyjną i drugą - współczesną.

Twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, dzieci i młodzież szkolna oraz inni mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje propozycje do miejscowego ośrodka kultury do 5 kwietnia, ponieważ trzy dni później Starostwo Powiatowe w Kraśniku wybrane dzieła musi przekazać do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, który organizuje konkurs razem z urzędem marszałkowskim.

Finał regionalny odbędzie się podczas wspólnej imprezy obrzędowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Niedzielę Palmową 14 kwietnia.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.wok.lublin.pl, a informacji dla mieszkańców gminy Trzydnik Duży udzielają pracownicy ośrodka kultury. Można się w tej sprawie kontaktować z nimi osobiście lub telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26.


(fot. WOK w Lublinie)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.