Środa, 28 Października 2020

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Skierowania na pomoc żywnościową

2020-09-18 13:06:12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców z najbardziej potrzebujących rodzin do odebrania paczek żywnościowych. Pierwsze paczki w nowej edycji programu, współfinansowanego z funduszy unijnych, mają być dostarczone w czwartym kwartale tego roku.

By otrzymać pomoc trzeba mieć nowe skierowanie, które jest wydawane na podstawie kryterium dochodowego. Paczki dostaną osoby, których dochód nie przekracza - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 tysiąca 402 złotych, a w przypadku osób w rodzinie - 1 tysiąca 56 złotych netto miesięcznie na osobę.

Dochody trzeba udokumentować, przedstawiając w OPS: decyzję o przyznanej rencie lub emeryturze, w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa nakaz podatkowy z gospodarstwa, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto albo decyzję o przyznaniu świadczeń rodzinnych jeśli rodzina takie świadczenie otrzymuje.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.