Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Radni o inwestycjach i dzikiej zwierzynie

2021-03-12 16:46:05

Gmina Trzydnik Duży razem z Powiatem Kraśnickim zrealizuje w tym roku kolejne inwestycje drogowe. Podczas sesji w piątek 12 marca rada gminy zgodziła się na przekazanie na ten cel ponad 180 tysięcy złotych i zadeklarowała pieniądze na inne zadania planowane na dalsze lata.

100 tysięcy złotych radni przekazali na budową kolejnych fragmentów chodnika w Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. - W ubiegłym roku za podobną kwotę udało się wybudować odcinek o długości 600 metrów, dlatego liczymy, że tym razem będzie podobnie. Gminne środki będą wykorzystane na zakup materiałów, a za wykonanie robót będzie odpowiadać Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Kolejne ponad 80 tysięcy złotych radni przeznaczyli na dokończenie przebudowy drogi powiatowej Trzydnik Duży - Potoczek. W ubiegłym roku gmina przekazała na ten cel 500 tysięcy.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.