Poniedzialek, 21 Września 2020

Informacje

Urząd Gminy Stary Brus
Stary Brus 47a
22-244 Stary Brus
tel 82 571 01 25
fax -
www.starybrus.pl
ug@starybrus.lublin.pl
Newsletter

Stary Brus: PSZOK na razie tylko we Włodawie

2020-08-09 08:20:21

Międzygminny Związek Celowy we Włodawie przypomina, że od 1 lipca ze względów formalnych w gminach członkowskich, w tym w gminie Stary Brus, nie działają Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Związek przygotowuje nowe PSZOK-i, które powinny być gotowe w ciągu kilku tygodni.

W gminie Stary Brus dawny PSZOK znajdował się w Kołaczach, natomiast nowy powstaje na terenie oczyszczalni w Starym Brusie. Za jego budowę odpowiada Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, który należy do MZC.

Przedstawiciele związku mają nadzieję, że wszystkie procedury i prace, związane z uruchomieniem nowych PSZOK-ów uda się zrealizować w ciągu kilku tygodni. Zanim jednak to nastąpi apelują do właścicieli nieruchomości we wszystkich gminach członkowskich, by dostarczali odpady do ZZO we Włodawie. To tutaj można dostarczać m.in.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz odpady niebezpieczne. Zakład przyjmuje również: przeterminowane leki i chemikalia, odpady które nie kwalifikują się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, zużyte baterie i akumulatory, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie ma swoją siedzibę przy ul. Komunalnej 22.


(fot. UG Stary Brus)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.