Niedziela, 26 Maja 2019

Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski: Wsparcie dla bezrobotnych - młodych i starszych

2018-08-10 16:30:40

Można zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe albo skorzystać z dotacji na własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zachęca bezrobotnych do udziału w dwóch projektach, współfinansowanych z funduszy unijnych. Z pomocy może skorzystać ponad 900 osób.

Bezrobotni, zarejestrowani w PUP w Lublinie, którzy mają mniej niż 30 lat i pomysł na własny biznes, mogą się starać o pieniądze na założenie działalności gospodarczej. Oprócz tego urząd oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji lub zdobycia doświadczenia zawodowego, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy poprzez udział w bezpłatnych indywidualnych szkoleniach lub stażach.

Dla pozostających bez pracy osób w wieku 30 lat i więcej PUP ma propozycję pomocy w formie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego planu działania. Tacy bezrobotni mogą się również starać o refundację części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych oraz skorzystać z dotacji na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W przypadku takich osób aktualna jest również oferta bezpłatnych szkoleń i stażów zawodowych.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.