Sobota, 04 Kwietnia 2020

Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski:Razem można więcej

2016-12-08 09:52:10

Przedstawiciele instytucji, które zajmują przeciwdziałaniem przemocy w powiecie lubelskim, spotkali się w środę 7 grudnia, by podsumować to co udało się zrobić w 2016 roku. - Wnioski są obiecujące, ale wyzwań nie brakuje - oceniają uczestnicy konferencji, którą zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.

- Przed wakacjami w ramach powiatowego programu przeciwdziałania przemocy odbyły się robocze konsultacje, a wnioski z tych dyskusji posłużyły nam do przygotowania środowej konferencji - mówi dyrektor PCPR Anna Łońska:


Pobierz

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że lepszy przepływ informacji między różnymi instytucjami daje większe możliwości działania i szanse, że pomoc będzie skuteczna. Dyrektor Łońska przyznaje, że dotychczasowe efekty współpracy są pozytywne, dlatego wspólne działania powinny być kontynuowane:


Pobierz

Środowe spotkanie było jednym z elementów "Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na Lata 2014 - 2017". Konferencję otworzył starosta lubelski Paweł Pikula, a wśród prelegentów byli przedstawiciele PCPR i starostwa powiatowego, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Wschód, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.


(fot. Starostwo Powiatowe w Lublinie)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.