Niedziela, 26 Maja 2019

Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski: Nowy zasiłek także dla rodzin zastępczych

2018-08-09 18:33:55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przypomina, że rodziny zastępcze mają prawo do nowego świadczenia z programu "Dobry Start". Od sierpnia wnioski o przyznanie pomocy w wysokości 300 złotych można składać zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Świadczenie można otrzymać raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 24 lat. Pomoc jest przyznawana bez względu na dochody oraz bez konieczności wydawania i doręczenia decyzji administracyjnej. Te mają być wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych pieniędzy. Nowy dodatek nie podlega opodatkowaniu ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa rodziny: empatia.mrpips.gov.pl, przez swoją bankowość elektroniczną, albo osobiście, w wersji papierowej, w siedzibie PCPR przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.