Sobota, 21 Kwietnia 2018
Informacje

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul.Spokojna 9
20-074 Lublin
tel 81 52 86 600
fax 81 52 86 601
www.powiat.lublin.pl
starostwo@powiat.lublin.pl
Newsletter

Powiat Lubelski: Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe

2017-05-05 07:12:27

Głusk, Niemce, Konopnica - to gminy w powiecie lubelskim najchętniej wybierane do zamieszkania. Starostwo Powiatowe w Lublinie przygotowało zestawienie zgłoszeń i pozwoleń na budowę, wydanych w 2016 roku, a obejmujących ponad 860 pozycji.

Niekwestionowanym liderem jest Gmina Głusk, w której w ubiegłym roku postanowiło się budować 169 inwestorów. Kolejne w tym raporcie są Niemce z liczbą 120 pozwoleń oraz Konopnica - 97 i Jastków - 93. Najmniejszym powodzeniem cieszą się tereny najbardziej oddalone od Lublina, na przykład gminy Krzczonów, Zakrzew i Wysokie.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań osiągnęła w ubiegłym roku prawie 140 tysięcy metrów kwadratowych. Prawie 3 procent inwestorów skorzystało z procedury uproszczonego zgłoszenia, która wiąże się z tym, że uzyskanie pozwolenia nie jest konieczne, a inwestor może rozpocząć budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego jeśli obszar oddziaływania tego obiektu mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Z danych Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Lublinie wynika, że z roku na rok liczba budynków mieszkalnych w powiecie lubelskim wzrasta. Chcąc pozyskać nowych mieszkańców samorządy gminne kuszą dobrze przygotowanymi terenami inwestycyjnymi z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, w tym drogową, przy rozbudowie której często współpracują z samorządem powiatowym.

W tegorocznym budżecie na inwestycje Rada Powiatu w Lublinie zapisała o prawie 10 milionów złotych więcej niż w w 2016 roku. Spośród zaplanowanych na ten cel niemal 30 milionów złotych około 21 milionów zostanie wykorzystanych na inwestycje drogowe.


(fot. pixabay.com)

© 2009-2018 ias24.eu.