Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Miejski we Włodawie
Al.Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
tel 82 572-14-44, 82 572-15-55, 82 572-24-49
fax 82 572-24-54
www.um.wlodawa.eu
info@wlodawa.eu
Newsletter

Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy

2011-03-23 19:41:39Gmina Miejska Włodawa realizuje projekt pt.: „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy”

Inwestycja dotyczy rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia meblowego oraz sprzętu elektronicznego. W ramach projektu powstanie także portal internetowy biblioteki. Ponadto projekt zakłada informatyzację zasobów bibliotecznych – zakupiony zostanie terminal do obsługi katalogów elektronicznych. Planowane działania wpłyną na zwiększenie dostępności do zasobów biblioteki, promocję usług kulturalnych oraz upowszechnianie czytelnictwa.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej: VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Wartość projektu: 4 420 367,63 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 094 376,00 zł.
Termin realizacji projektu: 01.03.2011 r. – 30.09.2012 r.

Pobierz plik PDF


smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.