Sobota, 06 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: W oczekiwaniu na dofinansowanie

2019-05-31 18:37:53

Remont drogi w Zamchu może być znacznie tańszy niż pierwotnie zakładano. Wykonawca robót jest wybrany, ale realizacja inwestycji zależy od przyznania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Kosztorysowa wartość planowanych prac była oszacowana na ponad 1 milion 600 tysięcy złotych, a wybraliśmy ofertę niewiele przekraczająca 1 milion 1170 tysięcy. Taki też był nasz zamiar, by ogłosić przetarg mimo braku decyzji o dofinansowaniu, licząc na bardziej korzystne ceny - tłumaczy wójt gminy Obsza Andrzej Placek.

Jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, będzie realizować prace na dwóch odcinkach drogi w Zamchu o łącznej długości około 2,5 kilometra. Na fragmencie trasy Zamch - Pardysówka w okolicy kościoła drogowcy mają wykonać nową nawierzchnię, a na odcinku w rejonie szkoły jest planowane również częściowe poszerzenie jezdni do 5 metrów.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.