Piątek, 06 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Rada za absolutorium i wotum zaufania

2019-06-19 17:23:32

Wójt gminy Obsza Andrzej Placek ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się w środę 19 czerwca rada gminy udzieliła mu również votum zaufania, które zostało wprowadzone w nowej kadencji samorządu. Obydwie uchwały, zarówno w sprawie udzielenia absolutorium, jak i wotum zaufania zostały przyjęte jednogłośnie.

Plan dochodów na 2018 rok został wykonany w 98%, natomiast wydatków - w prawie 97%.

- Wśród najpoważniejszych wydatków można wymienić przebudowę drogi Zamch - Zamosty, rozpoczęcie trzyletniego projektu budowy kanalizacji w Babicach, współfinansowanego ze środków unijnych oraz wspólną z powiatem budowę drogi Różaniec - Babice. Tak jak we wszystkich samorządach, także u nas znaczną pozycję w budżecie stanowią wydatki oświatowe. W naszej gminie sięgają one ponad 6 milionów 360 tysięcy, przy subwencji, która nie przekracza 3 milionów 620 tysięcy - podsumowuje wójt gminy Obsza Andrzej Placek.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.