Czwartek, 24 Października 2019

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Konkursy na dyrektorów szkół

2019-03-05 06:54:43

Kończą się kadencje obecnych dyrektorów szkół w gminie Obsza. Dlatego wójt Andrzej Placek ogłosił konkursy na te stanowiska, a kandydaci mogą składać dokumenty przez kilka najbliższych tygodni.

O stanowisko dyrektora szkoły mogą się starać także osoby, które obecnie piastują te funkcje. To: Małgorzata Pelowska - w szkole w Olchowcu, Anna Wiatrowska - w Babicach, Maria Szkoda - w Woli Obszańskiej, Anna Czuryło - w Obszy i Grażyna Kołtało - w Zamchu.

Kandydatami mogą być nauczyciele dyplomowani lub mianowani, którzy m.in.: ukończyli studia magisterskie, posiadają odpowiedni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Mogą to być również osoby, które nie są nauczycielami, a które ukończyły studia magisterskie, posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.