Sobota, 17 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Jak wykorzystać fundusz sołecki?

2017-09-23 15:38:54

Mieszkańcy gminy Obsza mogą współdecydować o tym na co wydać publiczne pieniądze. W tym miesiącu kończą się konsultacje w sprawie wykorzystania środków wydzielonych z budżetu gminy na fundusz sołecki. Do podziału na 8 sołectw jest około 230 tysięcy złotych, czyli o prawie 44 tysiące więcej niż przed rokiem.

O tym jak wykorzystać te pieniądze decydują sami mieszkańcy na zebraniach wiejskich, które muszą się odbyć do końca września. Efektem takich spotkań powinny być konkretne propozycje rozdysponowania środków przeznaczonych dla poszczególnych sołectw.

Jako jedno z pierwszych takie wnioski złożyło sołectwo Babice I, które najwięcej pieniędzy z funduszu chce przeznaczyć na zakup materiałów do utwardzenia dróg dojazdowych do pół. Poza tym mieszkańcy chcą m.in. kupić stroje dla miejscowego koła gospodyń wiejskich, ubrania bojowe dla strażaków i słup ogłoszeniowy oraz sfinansować wyjazd na basen dla dzieci.

Środki z funduszu sołeckiego są dzielone według liczby mieszkańców. W gminie Obsza najwięcej, bo po ponad 38 tysięcy złotych, trafia do sołectw Zamch II, Obsza i Wola Obszańska. Najmniejsze - na przykład Dorbozy czy Olchowiec, otrzymują odpowiednio prawie 15 i 25 tysięcy złotych.

Samorządy mogą, ale nie muszą tworzyć fundusz sołecki. Te, które się na to zdecydują otrzymują zwrot części środków z budżetu państwa. Przedsięwzięcia, które mają być finansowane z funduszu, muszą spełniać łącznie trzy warunki. Muszą to być zadania własne gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.


(fot. sxc.hu)

© 2009-2018 ias24.eu.