Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

tel 84 689 10 02
fax 84 627 34 09
www.obsza.pl
sekretariat@obsza.pl
Newsletter

Obsza: Apel w/s odśnieżania chodników

2021-02-10 07:10:54

Po ostatnich opadach śniegu z przejezdnością dróg jest coraz lepiej, ale sytuacja pieszych nadal jest trudna. Władze gminy Obsza apelują do właścicieli posesji o odśnieżanie chodników, przypominając, że taki obowiązek nakłada na nich ustawa o utrzymaniu czystości i porządku.

Zgodnie z jej zapisami to właściciele i zarządcy nieruchomości powinni systematycznie sprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji. - W wielu przypadkach ten obowiązek jest przestrzegany, ale nie wszyscy dbają o bezpieczeństwo i komfort pieszych. Korzystający z chodników zwracają uwagę, że gdy trafiają na odcinki pokryte ubitym śniegiem czy lodem muszą schodzić na jezdnię, a to może być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu - podkreśla wójt gminy Obsza Andrzej Placek.

Jednocześnie przypomina, że obowiązek utrzymania w należytym stanie chodników dotyczy także nieruchomości niezabudowanych i niezamieszkałych. Według ustawy właścicielem chodnika jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie albo w użytkowaniu.


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.